Rusztowania

rodzaje

Rusztowanie składa się głównie z komponentów stalowych trwale zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

PUM

Rusztowanie fasadowe typ PIONART – model PUM

Poddane zostało obliczeniom statycznym (w zestawach typowych do wysokości 60 m), wykonanym przez długoletnich pracowników wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej i z powodzeniem przeszło badania laboratoryjne w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i Instytucie Bezpieczeństwa Pracy w Pradze, a następnie otrzymało certyfikat bezpieczeństwa B nr B/02/004/12 i certyfikat nr 235/022/2013.

rusztowania

BAL

Rusztowanie fasadowe typ PIONART – model BAL

Poddane zostało obliczeniom statycznym (w zestawach typowych do wysokości 60 m), wykonanym przez długoletnich pracowników wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej i z powodzeniem przeszło badania laboratoryjne w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i Instytucie Bezpieczeństwa Pracy w Pradze, a następnie otrzymało certyfikat bezpieczeństwa B nr B/02/005/12 i certyfikat nr 235/049/2013.

rusztowania

PionModul BAL

Rusztowanie modułowe typ PIONART – model PionModul BAL

Rusztowanie modułowe typ PIONART – model PionModul BAL jest rusztowaniem systemowym, w którym elementy konstrukcyjne występują osobno w postaci poprzecznic i stojaków, natomiast pomiędzy stojakami występuje odstęp (moduł) do przyłączania innych elementów rusztowania – definicja według normy PN-EN 12811-1.

rusztowania

KONTO (PLN):
PL 18 1090 1098 0000 0001 5521 8651
kod BIC: WBKPPLPP