Rusztowanie modułowe PIONMODUL BAL

typ PIONART model PIONMODUL BAL

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAJWAŻNIEJSZYCH KOMPONENTÓW:

STOJAK

Jest podstawowym elementem nośnym rusztowania modułowego. Dzięki wykorzystaniu technologii obróbki plastycznej metalu jest on wykonany z jednego odcinka materiału. Na stojaki stosujemy rury o średnicy 48,3 mm ze stali w gat. S355MH o znacznie podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (granica plastyczności na poziomie 460 – 470 MPa), a jednocześnie umożliwiających wykonanie czopa metodą kształtowania na zimno. Dzięki wykorzystaniu tak dobrego materiału, możliwe jest zastosowanie rur o grubości ścianki 2,7 mm, na co pozwala najnowsza norma europejska dotycząca rusztowań: PN-EN 12810-1:2010.

Rusztowanie modułowe PIONMODUL BAL

ROZETA WĘZŁOWA

Jest głównym elementem łączeniowym dla komponentów tworzących węzeł konstrukcyjny. Posiada 8 otworów montażowych, rozmieszczonych co 45°, umożliwiających montaż rygli rurowych, rygli pomostowych, stężeń pionowych i innych elementów wchodzących w skład rusztowania modułowego.

GŁOWICE I KLINY

Głowice są specjalnie zaprojektowane i dopasowane dla danego elementu rusztowania, dlatego występują w kilku odmianach – dla rygli rurowych, rygli pomostowych, stężeń pionowych itp. Ze względu na swój skomplikowany i nietypowy kształt wykonane są ze stali poprzez technologię odlewania.  Kliny wykonane są ze stali niskostopowej S500MC o podwyższonej wytrzymałości, która charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne.

POMOSTY STALOWE

Dzięki zastosowaniu technologii profilowania rolkowego i materiału o odpowiednich parametrach, uzyskano specjalny kształt pomostu z warstwą antypoślizgową, charakteryzujący się dużą sztywnością i wytrzymałością, przy stosunkowo niskiej masie. Pomosty posiadają uchwyty ułatwiające montaż na rusztowaniu. Pomosty stalowe w przypadku rusztowania modułowego występują w 2 odmianach: możliwy jest montaż na „U” profilu lub na rurze.

RYGLE RUROWE I U-RYGLE POMOSTOWE

Rygle rurowe, tzw. poprzecznice, umożliwiają montaż pomostów stalowych na rurę, natomiast u-rygle pomostowe wykorzystują wariant montażu pomostów stalowych na „U” profilu. W drugim przypadku możliwe jest wykorzystanie pomostów stalowych z rusztowania ramowego typ PIONART – model BAL.

PLATFORMY ROBOCZE

Rusztowanie modułowe umożliwia wykonywanie prac na budynkach lub obiektach o nieregularnych kształtach poprzez zastosowanie wolnostojących platform roboczych. Mogą być one także wykorzystane do wykonania ciągów komunikacyjnych w postaci klatek schodowych przy zastosowaniu schodów aluminiowych.

CERTYFIKATY

KONTO (PLN):
18 1090 1098 0000 0001 5521 8651